محل تبلیغات شما

چکیده مقاله:

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى آید. از آنجهت که در تجارت الکترونیکى مدارک الکترونیکی داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى باشد. در اینمقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداختهمی شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه م یتوان از امضاى دیجیتالى بهرهگرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکىکجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه وقوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى از حیث حقوقی،اجتماعى و اقتصادى خواهد بود و از این حیث، اساسا امضا و مدارک الکترونیکىخصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

کلیدواژه ها:

امضای دیجیتالی، اسناد الکترونیکی، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی
قالب فایل : word
تعداد صفحات : 46

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید


دانلود رایگان نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی 1400 pdf

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی